Skip to main content

Boka

Malin Edgrens arbete kretsar kring skrivande, läslust, demokrati och folkhälsa. Med stor social bredd och fokus på personliga möten har Malin Edgren blivit en omtyckt föredragshållare.

– Det ska vara lustfyllt, tillgängligt och välgörande att läsa och samtala om texter, säger hon. Det viktiga är inte vad du läser utan att du läser.

Malin Edgrens insatser för att främja läslust hos barn och vuxna har uppmärksammats på flera sätt. Hon erbjuder inspirations- och fortbildningsföreläsningar samt en rad konkreta samarbeten och praktiska workshops för skolklasser, föreningar, arbetsplatser, myndigheter och regioner.

Boka Malin Edgren för (klicka för att läsa mer)
Författarbesök
Shared Reading
Inspirationsföreläsning
Läslustprojekt
Workshops och lovaktiviteter
Krönikörsuppdrag
Studiecirklar

För bokningsförfrågan, skicka ett meddelande via kontaktformuläret här. Vi återkopplar inom kort.


Författarbesök

Nu kan ni boka Malin Edgren för ett författarbesök till ert bibliotek, er skolklass, ert företag eller er förening. Besöket anpassas efter era behov och önskemål om både innehåll och tid.

Förslag till ämnen
– Jag gör vad som helst – om värdegrundsfrågor och psykisk ohälsa (särskilt lämplig för unga vuxna från 15 år och uppåt)
– Att sörja de levande – om samtalsterapi, försoning och familj
– Vi som såg dem komma – ett samtal om det svenska mottagandet av ensamkommande flyktingbarn
– Rimlikt – om berättande, barns kreativa skrivande och vägen till läslust
– Ett skrivande liv – om språnget, inspirationen och hudlösheten
– Hundra röster om corona – om kraften i det kollektiva berättandet och om människors erfarenheter av livet i pandemins spår

– Föreställning; Tro, hopp och corona – tillsammans genom krisen Textläsning varvat med sång och musik av trubadur Christer Lindén, 60 min.

Vid ett författarbesök berättar Malin Edgren om innehållet i den eller de av hennes böcker ni väljer, läser ett par stycken och svarar på åhörarnas frågor. Arvodet följer Författarförbundets rekommendationer. För 2022 ligger arvodet för författarbesök på 7 500 kr + moms och eventuell reseersättning. Coronaföreställningen har ett annat pris, komplett med trubadur. För skolklasser kan ett annat arvode avtalas. Även klassuppsättningar med böcker erbjuds till paketpris.

Shared Reading

Sedan 2021 är Malin Edgren utbildad läsledare i metoden Shared Reading, framtagen av engelska The Reader. Malin har hållit flera läsgrupper i metoden på uppdrag av bland annat ABF Värmland och Riksteatern Värmland.

Shared Reading kan beskrivas på svenska som högläsning i grupp med fördjupade textsamtal och är en metod för att tillgängliggöra bra litteratur även för ovana läsare och på så sätt skapa inkludering och förutsättningar för personlig utveckling. Intresset för metoden har börjat ta fart runtom i Sverige som ett sätt att motverka såväl utanförskap och psykisk ohälsa som att främja läslust, friskfaktorer och empowerment hos individer.

En Shared Readinggrupp leds av en person som är utbildad i metoden hos The Reader, en så kallad läsledare. Deltagandet i gruppen är frivilligt och kräver varken läsvana, förberedelser eller efterarbete. Läsledaren har valt ut och förberett ett eller flera kortare texter som hon eller han läser högt i gruppen. De deltagare som så önskar uppmuntras att också läsa högt. Därefter initierar läsledaren ett samtal om vilka tankar och känslor som uppkommit när texten lästs. Deltagarna uppmuntras att dela med sig av sina intryck och uppfattningar, men det är inget tvång. Se en kort introduktionsfilm om metoden här.

De personer som deltagit i Malin Edgrens läsgrupper har uttryckt att de fått helt nya erfarenheter av att läsa och lyssna på texter på detta eftertänksamma sätt. De har kommit i kontakt med texter de inte funnit tidigare och tyckt att det varit värdefullt att samtala med andra, många gånger helt okända människor, om minnen och intryck som texterna framkallat.

En Shared Readinggrupp brukar bestå av minst fem träffar à 2 timmar. Lämpligt deltagarantal är 4-8 personer. Shared Reading används med framgång inom vitt skilda områden såsom anstaltsvård, psykiatri, kvinnojourer, äldreomsorg, studiecirklar, föräldragrupper, missbruksvård och socialt arbete med särskilt utsatta grupper. Finansiering kan ofta sökas från regioner, kommuner och stiftelser. Välkommen med din förfrågan om du vill anlita Malin Edgren som läsledare.


Inspirationsföreläsning

Söker ni en talare till er kick-off eller konferens? Vi erbjuder skräddarsydda lösningar till ert evenemang, både vad gäller innehåll och tid.

Boka en föreläsning inom följande områden:
– Ett skrivande liv – en författares alla möjligheter och utmaningar
– Egenutgivning – om processen från idé till färdig bok
– Läsfrämjande metoder i praktiken – hur man kan jobba läsfrämjande mot barn och vuxna
– Shared Reading – grundläggande information om metoden samt erfarenheter om utmaningar och möjligheter
– Fördjupade textsamtal – om vikten av att läsa och samtala i en tid av psykisk ohälsa och sviktande demokrati
– Våga börja om – om att byta karriär och starta eget


Läslustprojekt

Vill er skola eller förskola genomföra ett läslustprojekt? Vi kan planera, leda och utföra aktiviteter skräddarsydda efter era önskemål. Vi rekommenderar ett projekt med lite längre varaktighet (minst en termin) för bästa utväxling. Även temaveckor eller lov-/afterschoolaktiviteter (se nedan).

För läslustprojekt finns ofta offentliga medel från kommuner, regioner, stiftelser och fonder att söka. Vi hjälper er självklart med ansökning om medel för det projekt ni står som huvudman för.

Titta på vår kortfilm om läslustprojektet Selmas Ettlingar som bedrevs i grundskolans åk 1 under läsåret 2018/19.


Workshops, lovaktiviteter, temadagar

Skollovet ger utrymme för skriv- och läsaktiviteter för barn och unga. Semestern öppnar dörren för att satsa din energi på skrivprojektet du alltid velat ta tag i. Er skola har temavecka om värdegrundsarbete. Biblioteket satsar på läslust och kreativt skrivande.

Vi erbjuder kompetens inom skrivande och läsande för både stora och små.
– Barns kreativa skrivande (workshop för barn 6-9 eller 10-12 år, skolor, bibliotek)
– Högläsning (bibliotek)

Eller temadagar (gärna i kombination med läsning av Jag gör vad som helst) för högstadie-/gymnasieklasser
– Psykisk ohälsa, utanförskap och uppväxt (temadag, skolor)
– Värdegrund, om allas lika värde (temadag, skolor)

Specialpris på klassuppsättningar av böcker


Krönikörsuppdrag

Malin Edgren är en anlitad krönikör som ger sitt personliga perspektiv på olika ämnen. Ständigt återkommande frågor om demokrati, jämlikhet, jämställdhet och relationer balanserar hon vant mellan humor och allvar. Hennes förmåga att på ett kärnfullt och prestigelöst sätt komma till saken uppskattas av många läsare.

Vill ni anlita Malin Edgren som gästkrönikör eller för varaktiga uppdrag (tidningar, magasin, bloggar osv) skickar ni en förfrågan via vårt kontaktformulär här.


Studiecirklar

I samarbete med studieförbund anordnas studiecirklar inom olika ämnesområdet. På denna sida länkas till aktuella kurser och samarbeten i förekommande fall.

Ge ut din bok – en introduktionsföreläsning om egenutgivning  För tillfället inga planerade föreläsningar!

Egenutgivning – så omvandlar du ditt manus till en bok (kurs, 4 tillfällen) För tillfället inga planerade kurstillfällen!