Boka

Malin Edgrens arbete kretsar kring läslust, demokrati och folkhälsa. Med stor social bredd och fokus på personliga möten har Malin Edgren blivit en omtyckt föredragshållare.

– Det ska vara lustfyllt, tillgängligt och välgörande att läsa och samtala om texter, säger hon. Det viktiga är inte vad du läser utan att du läser.

Hennes insatser för att främja läslust hos barn, genom projektet Selmas Ettlingar, har rönt stor framgång som metod. Hon erbjuder även läsgrupper för vuxna genom aktiviteten #läsapåjobbet, riktat mot arbetplatser.

Boka Malin Edgren för (klicka för att läsa mer)
Författarbesök
Läsa på jobbet (företag)
Inspirationsföreläsning
Läslustprojekt
Workshops och lovaktiviteter
Krönikörsuppdrag
Studiecirklar

För bokningsförfrågan, skicka ett meddelande via kontaktformuläret här. Vi återkopplar inom kort.


Författarbesök

Nu kan ni boka Malin Edgren för ett författarbesök till ert bibliotek, er skolklass, ert företag eller er förening. Besöket anpassas efter era behov och önskemål om både innehåll och tid.

Förslag till ämnen
– Jag gör vad som helst – om värdegrundsfrågor och psykisk ohälsa (särskilt lämplig för unga vuxna från 15 år och uppåt)
– Att sörja de levande – om samtalsterapi, försoning och familj
– Vi som såg dem komma – ett samtal om det svenska mottagandet av ensamkommande flyktingbarn
– Rimlikt – om berättande, barns kreativa skrivande och vägen till läslust
– Ett skrivande liv – om språnget, inspirationen och hudlösheten
– Hundra röster om corona – om kraften i det kollektiva berättandet och om människors erfarenheter av livet i pandemins spår

Vid ett författarbesök berättar Malin Edgren om innehållet i den eller de av hennes böcker ni väljer, läser ett par stycken och svarar på åhörarnas frågor. För 2021 ligger arvodet för författarbesök på 5 000 kr. Det tillkommer sociala avgifter, moms och eventuell reseersättning. För skolklasser kan ett annat arvode avtalas. Även klassuppsättningar med böcker erbjuds till paketpris.

Specialerbjudande “Värdegrund och psykisk ohälsa”, författarbesök och bokpaket högstadie-/gymnasieklasser: Författarbesök skola 2019

Författarbesök våren 2021 kopplat till Hundra röster om corona bokas nu (produktblad).


Läsa på jobbet

Många anser att vägen till ett produktivt och lönsamt företagande går genom friska och engagerade medarbetare. Men begreppet hälsa handlar inte enbart om kroppen. Även det själsliga måendet är av betydelse.

Läsande och skrivande har dokumenterat hälsofrämjande egenskaper. Gemensam läsning stärker gruppen genom att det bygger tillit och förtroende vilket i sin tur gynnar samarbetsförmågan. En väl fungerande grupp som fokuserar på arbetsuppgiften och drar åt samma håll kan avgöra ett företags framgång.

I #läsapåjobbet får din personalgrupp, under ledning av Malin Edgren som professionell författare och samtalsledare, gemensamt läsa och reflektera kring ett textmaterial. Till varje tillfälle förbereder Malin utvalda texter som passar till just er grupp. Fokus ligger på att dela med sig av upplevelser av texterna tillsammans. Inga förberedelser eller förkunskaper krävs för de medverkande.

Metoden passar grupper eller arbetslag som träffas fysiskt hela eller delar av arbetstiden. Vi träffas i gruppen på arbetsplatsen (i era lokaler) under ett valfritt antal tillfällen om 30-60 min per tillfälle, dock minst 3 tillfällen, beroende på era önskemål och möjligheter. Träffarna bör ske med en till två veckors mellanrum.  Allt material ingår i avgiften.

Deltagandet i aktiviteten bör vara frivilligt men vi kommer att göra vårt yttersta för att medarbetarna ska vilja prioritera träffarna. För bästa effekt behöver gruppens storlek begränsas till maximalt 12 deltagare. Större arbetsgrupper kan delas upp och ha parallella träffar.

För närvarande likställer Skatteverket läsecirklar på arbetstid på samma sätt som annan gruppaktivitet, t ex körsång på arbetsplatsen. Fler och fler inser litteraturens och kulturutövandets potential som hälsofrämjare. Som friskvårdsaktivitet betraktat är det ett område på stark frammarsch.

Kostnaden för #läsapåjobbet debiteras per påbörjad timme med månadsvis fakturering. Restid och reseersättning kan tillkomma.

Skriv ut beskrivningen av #läsapåjobbet med prisexempel Läsapåjobbet_produktblad


Inspirationsföreläsning

Söker ni en talare till er kick-off eller konferens? Vi erbjuder skräddarsydda lösningar till ert evenemang, både vad gäller innehåll och tid.

Boka en föreläsning inom följande områden:
– Ett skrivande liv – en författares alla möjligheter och utmaningar
– Egenutgivning – om processen från idé till färdig bok      Medborgarskolan, flera platser och datum under våren 2020, läs mer, sök och boka här!
– Läslust i praktiken – hur man kan jobba läsfrämjande mot barn och vuxna
– Fördjupade textsamtal – om vikten av att läsa och samtala i en tid av psykisk ohälsa och sviktande demokrati
– Våga börja om – om att byta karriär och starta eget


Läslustprojekt

Vill er skola eller förskola genomföra ett läslustprojekt? Vi kan planera, leda och utföra aktiviteter skräddarsydda efter era önskemål. Vi rekommenderar ett projekt med lite längre varaktighet (minst en termin) för bästa utväxling. Även temaveckor eller lov-/afterschoolaktiviteter (se nedan).

För läslustprojekt finns ofta offentliga medel från kommuner, regioner, stiftelser och fonder att söka. Vi hjälper er självklart med ansökning om medel för det projekt ni står som huvudman för.

Läs mer om läslustprojektet Selmas Ettlingar som bedrevs i grundskolans åk 1 under läsåret 2018/19.


Workshops, lovaktiviteter, temadagar

Skollovet ger utrymme för skriv- och läsaktiviteter för barn och unga. Semestern öppnar dörren för att satsa din energi på skrivprojektet du alltid velat ta tag i. Er skola har temavecka om värdegrundsarbete. Biblioteket satsar på läslust och kreativt skrivande.

Vi erbjuder kompetens inom skrivande och läsande för både stora och små.
– Barns kreativa skrivande (workshop för barn 6-9 eller 10-12 år, skolor, bibliotek)
– Högläsning (bibliotek)

Eller temadagar (gärna i kombination med läsning av Jag gör vad som helst)
– Psykisk ohälsa, utanförskap och uppväxt (temadag, skolor)
– Värdegrund, om allas lika värde (temadag, skolor)

Specialerbjudande “Värdegrund och psykisk ohälsa”, författarbesök samt bokpaket för högstadie-/gymnasieklasser: Författarbesök skola 2019


Krönikörsuppdrag

Malin Edgren är en anlitad krönikör som ger sitt personliga perspektiv på olika ämnen. Ständigt återkommande frågor om demokrati, jämlikhet, jämställdhet och relationer balanserar hon vant mellan humor och allvar. Hennes förmåga att på ett kärnfullt och prestigelöst sätt komma till saken uppskattas av många läsare.

Vill ni anlita Malin Edgren som gästkrönikör eller för varaktiga uppdrag (tidningar, magasin, bloggar osv) skickar ni en förfrågan via vårt kontaktformulär här.


Studiecirklar

I samarbete med studieförbund anordnas studiecirklar inom olika ämnesområdet. På denna sida länkas till aktuella kurser och samarbeten i förekommande fall.

Ge ut din bok – en introduktionsföreläsning om egenutgivning, i samarbete med Medborgarskolan, flera orter och datum hösten 2020. Sök, läs mer och anmäl här! Läs vad tidningarna skriver om föreläsningen här!

Egenutgivning – så omvandlar du ditt manus till en bok (kurs, 4 tillfällen), Medborgarskolan Karlstad 23/11 2020 kl 17:30-19:00. Mer info och anmälan här!