Skip to main content

Vi som såg dem komma

Hur kommer du att minnas åren då begreppet flyktingkatastrof var på allas läppar?
Hösten 2015 kom mängder av människor på flykt till Sverige för att söka skydd. Många av dem var ensamkommande barn. Myndigheter och institutioner, vars verksamheter inte var dimensionerade för omfattningen, sattes på prov. Alla samhällskrafter mobiliserades för att ge tak över huvudet, mat och skolgång. Men hur blev det? Och vad hände sen?

Vi som såg dem komma är en antologi som ger läsaren en unik inblick i några av de erfarenheter som yrkespersoner inom den kommunala sektorn har av det svenska flyktingmottagandet. Innehållet ger också en möjlig grund för utvecklingsarbete när det gäller samverkan mellan olika aktörer.

Antologin är inte minst en del av ett vittnesbörd över en viktig, omvälvande utveckling i Sveriges nutidshistoria. Här är våra personliga berättelser. Det var vi som såg dem komma.

Medverkande författare är, förutom Malin Edgren, Carola Jansson, Joakim Rolf, Lina Österman, Maria Fryke och Tommy Bodén. Med förord av historieprofessor Dick Harrison.

Utgivningsår
2018

Format
A5 Pocket

Antal sidor
122

ISBN
978-91-639-5828-1