Hundra röster om Corona

Våren 2020 sprider sig Coronapandemin över hela världen. Alla drabbas, situationen är ny och hotfull. Stränga åtgärder vidtas för att skydda liv. Krisen slår hälsomässigt, ekonomiskt och socialt. På individnivå men också mot hela samhället. Krisstämningen och ovissheten gör något med oss som människor. Och det som vanligtvis rekommenderas i krissituationer, att söka stöd, tröst och social kontakt är inte längre ett alternativ.

Vi påminns om vår utsatthet, vår litenhet i det stora. Hur vår vilja inte kan mätas med naturkrafter och sjukdomar. Men tankar föds också kring vad det är som verkligen betyder något, när allt annat skalas bort. Så vad innebär det att vara människa i coronapandemins spår?

Om detta berättar representanter för en hel bygd i den kommande minnesboken Hundra röster om corona (ISBN 9789151935478) som lanseras i november 2020. Projektet har beskrivits som ett av de mest ambitiösa och omfattande dokumentationsprojekt som pågår i Sverige just nu. Framstående experter har kallat materialet starkt och angeläget.

 

 

Projektet Hundra röster om Corona ger hundra personer möjlighet att teckna sin personliga bild av coronakrisen. Bidragen utgörs av text- och/eller bildmaterial. De är utformade som brev, dikter, noveller och betraktelser. En målning, ett foto. Ett broderi. Precis det som var och en känner representerar vad det innebär att vara människa i Karlstad våren och försommaren 2020 medan coronapandemin pågår.

Bidragen har samlats in digitalt och sätts samman i en antologi med författaren Malin Edgren som redaktör. För redaktionsarbete, formgivning och produktion ansvarar författaren Malin Edgren.

Alla som medverkar i projektet får en egen bok som tack. Det planeras också ett högtidlighållande av bokens tillblivelse när större evenemang återigen är tillåtet, då alla medverkande för första gången träffas fysiskt.

Läs mer om kriterier för bidragets utformning Instruktion medverkande – Hundra röster om Corona

Hundra röster om Corona i media
Pressmeddelande 2020-04-20 

Karlstadförfattare samlar in lokala röster om kristiden – VF 2020-04-21

100 Karlstadbors röster ska bli bok om Corona – NWT 2020-04-21

Hon samlar röster om pandemin – P4 Värmland 2020-04-21

Malin Edgren i nytt skrivprojekt – Karlstadstidningen 2020-04-27

Samlar hundra karlstadröster om Corona – Författarcentrums nyhetsbrev maj 2020 (2020-05-04)

Pressmeddelande 2020-05-18 – Projektdeltagandet komplett

100 röster hittade – “Alla har en relation till pandemin” – VF 2020-05-18

Smittskyddsläkaren ska berätta om sitt coronaliv i bok – NWT 2020-05-18

Hundra röster om corona – podcast med Magnus Skoglund, Karlstad Kallar 2020-06-11

Pressmeddelande 2020-08-28 – Hela listan med medverkande

Bokaktuella Malin Edgren har gett corona hundra röster – VF 2020-08-29