Skip to main content

#läsapåjobbet

Många anser att vägen till ett produktivt och lönsamt företagande går genom friska och engagerade medarbetare. Men begreppet hälsa handlar inte enbart om kroppen. Även det själsliga måendet är av betydelse.

Läsande och skrivande har dokumenterat hälsofrämjande egenskaper. Gemensam läsning stärker gruppen genom att det bygger tillit och förtroende vilket i sin tur gynnar samarbetsförmågan. En väl fungerande grupp som fokuserar på arbetsuppgiften och drar åt samma håll kan avgöra ett företags framgång.

I #läsapåjobbet får din personalgrupp, under ledning av Malin Edgren som professionell författare och samtalsledare, gemensamt läsa och reflektera kring ett textmaterial. Till varje tillfälle förbereder Malin utvalda texter som passar till just er grupp. Fokus ligger på att dela med sig av upplevelser av texterna tillsammans. Inga förberedelser eller förkunskaper krävs för de medverkande.

Metoden passar grupper eller arbetslag som träffas fysiskt hela eller delar av arbetstiden. Vi träffas i gruppen på arbetsplatsen (i era lokaler) under ett valfritt antal tillfällen om 30-60 min per tillfälle, dock minst 3 tillfällen, beroende på era önskemål och möjligheter. Träffarna bör ske med en till två veckors mellanrum.  Allt material ingår i avgiften.

Deltagandet i aktiviteten bör vara frivilligt men vi kommer att göra vårt yttersta för att medarbetarna ska vilja prioritera träffarna. För bästa effekt behöver gruppens storlek begränsas till maximalt 12 deltagare. Större arbetsgrupper kan delas upp och ha parallella träffar.

För närvarande likställer Skatteverket läsecirklar på arbetstid på samma sätt som annan gruppaktivitet, t ex körsång på arbetsplatsen. Fler och fler inser litteraturens och kulturutövandets potential som hälsofrämjare. Som friskvårdsaktivitet betraktat är det ett område på stark frammarsch.

Kostnaden för #läsapåjobbet debiteras per påbörjad timme med månadsvis fakturering. Restid och reseersättning kan tillkomma. Under 2020 är timtaxan 1 500 kr + moms.

Skriv ut beskrivningen av #läsapåjobbet med prisexempel Läsapåjobbet_produktblad_2020