Skip to main content

Selmas Ettlingar – ett unikt barnboksprojekt för läsfrämjande

”Läs böcker barn, annars rostar hjärnan”

I september 2018 startade karlstadförfattaren Malin Edgren det av media uppmärksammade barnboksprojektet Selmas Ettlingar för att främja barns läslust. Tillsammans med samtliga 54 elever i grundskolans årskurs 1 på en skola i Karlstad genomförde hon under hela läsåret 2018/19 aktiviteter för att öka intresset för böcker och läsning. En viktig del i detta unika projekt fokuserar på barns berättande och kreativa skrivande. Projektet avslutades i maj 2019 med utgivningen av boken Rimlikt med barnens texter på rim om årets tolv månader, illustrerad av författaren.

Titta på en intervju med Malin Edgren och Selmas Ettlingar från Värmlands bokfestival 22 november 2019. Intervjuar gör Louise Alvarsson.

Selmas Ettlingar är ett exempel på hur ett projekt för främjande av läslust kan bedrivas som ett samarbete mellan kulturaktörer och utbildningsväsendet. Inom just det här projektet har också samarbetet spänt över både generationer och geografiska ytor. Elever vid Brobygrafiska i Sunne tog sig an materialet för praktisk tillämpning i en formgivningskurs där Fredrik Brunnerud och Måns Ohlsson blev slutgiltiga formgivare. Selmas Ettlingar filmades också av tredjeårsstudenten Hannes Larsson från medieprogrammet vid Sundstagymnasiet, som producerade en kort dokumentärfilm inom ramen för sitt UF-företag (länk nedan). Så knyts de yngre barnens skapande ihop med de äldres lärande. Till projektet var även musikalartisten Cecilie Nerfont Thorgersen, författaren och poeten Bengt Berg, skådespelare Björn Söderbäck samt Selmakännaren och författaren Gunnel Lindberg Jung knutna. Här sker ett stimulerande utbyte över generationsgränserna. Bengt Berg har också specialskrivit en dikt som finns med i boken Rimlikt.

Boken Rimlikt lanserades under högtidliga former den 29 maj 2019 då drygt trehundra gäster fyllde Scalateatern (se länk till föreställningen nedan). Förutom textläsning av de unga författardebutanterna fanns också tf Landshövding Johan Blom, ordf för Lärarstiftelsen Eva-Lis Sirén, chefen för avdelningen för Kulturutveckling (Region Värmland) Nina Höjdefors, poeten Bengt Berg och ordf för Rädda Barnen Värmland Monica Ekström på plats. Cecilie Nerfont Thorgersen, som också tonsatt några av barnens texter, var kvällens konferenciär.

Bläddra i ett smakprov av boken Rimlikt HÄR! Boken finns att beställa i nätbokhandeln eller direkt från författaren.

Finansiering

Projektet har till största delen bedrivits ideellt då projektmedelsansökningar från bland annat Statens Kulturråd fått avslag. En liten del av kostnaderna har finansierats med hjälp av stipendier från  Wettergrens stiftelse och Stiftelsen Aagot och Christian Storjohanns Minnesfond. Därutöver har en crowdfundingaktivitet genomförts där författaren donerat 200 böcker till projektet som sålts med tillhörande kulturlott. Böckerna såldes under perioden 15/2-9/5 2019. Samtliga intäkter gick oavkortat till projektet.

Tycker du eller din skola/ditt företag också att det är viktigt med barns läsande? Vill du ha hjälp att genomföra ett läslustprojekt? Hör av dig till Malin via kontaktformuläret här, eller telefon 0702-218071

Skrivet om Selmas Ettlingar

Selmas Ettlingar tilldelas stipendium ur Wettergrens stiftelse – pressmeddelande 2018-11-12

Bengt Berg besöker Selmas Ettlingar – pressmeddelande 2018-11-20

Malin Edgren i unikt samarbete med Brobygrafiska i Sunne – pressmeddelande 2019-02-08

Selmas Ettlingar i media

Morgon i P4 Värmland, 2018-11-13, liveupptagning och intervjuer från Mårbackas klassrum drygt 3 timmar in i sändningen

Selmas Ettlingar – skolbarn i Karlstad gör egen bok, 2018-12-03, reportage på SVT Värmland om projektet, med Bengt Berg

Selmas Ettlingar – ett mångsidigt bokprojekt, 2019-02-15, Fryksdalsbygden (FB) om projektets samarbete med Brobygrafiska i Sunne

Vill väcka läslusten hos unga, 2019-02-22, Värmlands Folkblad (VF) om Selmas Ettlingar som får besök av Selma Lagerlöf

Selmas Ettlingar ska locka barn till läsning, 2019-04-18, Karlstadstidningen om Selmas Ettlingar och Cecilie Nerfont

Selmas Ettlingar i Frödings fotspår, 2019-08-21, Värmlands Folkblad (VF) inför Frödingedagarna